Mercedes Benz C300 AMG Sx2019
Mercedes Benz C300 AMG Sx2019
Mercedes Benz C300 AMG Sx2019
Mercedes Benz C300 AMG Sx2019
Mercedes Benz C300 AMG Sx2019
Mercedes Benz C300 AMG Sx2019
  • 07/10/2023 8:18 sáng
  • Biên Hoà, Đồng Nai
New
1,199,000,000 

𝐗𝐞 𝐦𝐚̀𝐮 đ𝐨̉ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐱𝐞 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ (𝐥𝐨𝐚 𝐛𝐮𝐦,𝐜𝐚𝐦 𝟑𝟔𝟎,𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐨̂́𝐜,đ𝐚́ 𝐜𝐨́𝐩….)😋
𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐡𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝟖𝟎% 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐱𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲😘
𝐆𝐢𝐚́ : 𝟏𝐭𝐲𝟏𝟗𝟗 (𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́)
𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐁𝐚̃𝐨 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐤𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐬 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐜𝐞𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐱𝐞😍

Tổng quan

  • Tình trạng: Đã qua sử dụng
  • Thương hiệu: Mercedes-Benz

Để lại phản hồi về điều này

  • Quality
  • Price
  • Service