Adolf Hitler

Adolf Hitler trải qua tuổi thơ khó khăn, thời trẻ lang thang và theo đuổi hội họa. Ông bén duyên với chính trị, gia nhập …