Thiên Nga đen

Thiên nga đen (xuất bản năm 2010) cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách nhìn nhận sự ngẫu nhiên và những hạn chế …

Adolf Hitler

Adolf Hitler trải qua tuổi thơ khó khăn, thời trẻ lang thang và theo đuổi hội họa. Ông bén duyên với chính trị, gia nhập …