Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website Tiphu.com (sau đây gọi là “Sàn TMĐT Tiphu.com”, hoặc “Website”, hoặc “Sàn”) là một sản phẩm của CÔNG TY TNHH TRADING TAK, và do CÔNG TY TNHH TRADING TAK làm chủ sở hữu. Đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được trao đổi thông tin, đăng tin, chào bán, chào mua, các sản phẩm được giao dịch hợp pháp, và theo đó người bán và người mua sản phẩm có thể thực hiện được một phần trong quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn.

Nguyên tắc chung

(i) Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website Tiphu.com (sau đây gọi là “Sàn TMĐT Tiphu.com”, hoặc “Website”, hoặc “Sàn”) là một sản phẩm của CÔNG TY TNHH TRADING TAK, và do CÔNG TY TNHH TRADING TAK làm chủ sở hữu. Đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được trao đổi thông tin, đăng tin, chào bán, chào mua, các sản phẩm được giao dịch hợp pháp, và theo đó người bán và người mua sản phẩm có thể thực hiện được một phần trong quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn.

(ii) Khách hàng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Sàn TMĐT Tiphu.com, chỉ cần thao tác truy cập vào Website https://tiphu.com/, trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm cần mua, bán hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin mua hoặc bán.

(iii) Trước khi sử dụng Sàn TMĐT Tiphu.com, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên Website, người dùng và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được quy định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Nguyên tắc chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Sàn TMĐT Tiphu.com. Mục tiêu của bản Quy chế hoạt động này (sau đây gọi tắt là “Quy Chế”) là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Sàn TMĐT Tiphu.com và người sử dụng.

(iv) Cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Tiphu.com phải đăng ký Thành Viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được Sàn TMĐT Tiphu.com công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT Tiphu.com.

(v) Hoạt động mua bán hàng hóa trên Sàn TMĐT Tiphu.com phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

(vi) Hàng hóa mua bán trên Sàn TMĐT Tiphu.com phải thuộc các mặt hàng được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

(vii) Sàn TMĐT Tiphu.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

(viii) Khi đăng nhập vào Website, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Sàn TMĐT Tiphu.com với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn TMĐT Tiphu.com cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Quy Chế này, Sàn TMĐT Tiphu.com sẽ hủy tư cách Thành Viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Sàn TMĐT Tiphu.com là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Sàn TMĐT Tiphu.com cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Sàn soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng ký.

(ix) Khi Thành Viên đồng ý đăng ký các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành Viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Sàn TMĐT Tiphu.com phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

(x) Thành Viên phải thông báo cho Sàn TMĐT Tiphu.com biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn TMĐT Tiphu.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành Viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành Viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Sàn. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành Viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong các email quảng cáo.

(xi) Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ: https://tiphu.com/

(xii) Địa chỉ truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác..: https://tiphu.com/

Quy định chung

Trong Quy Chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

 • Công Ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Mua Bán, đơn vị chủ sở hữu Sàn TMĐT Tiphu.com, là công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102344810, cấp ngày 10/8/2007 bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Người Bán” có nghĩa là chủ sở hữu của hàng hóa/dịch vụ hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên Sàn TMĐT Tiphu.com;
 • Người Mua” có nghĩa là Thành Viên hoặc không phải Thành Viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn TMĐT Tiphu.com khi có nhu cầu sử dụng Sàn;
 • Người Sử Dụng Dịch Vụ”, hoặc “Khách Hàng” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Người Bán và Người Mua;
 • Sản Phẩm” nghĩa là những sản phẩm được giao dịch trên Sàn TMĐT Tiphu.com, bao gồm hàng hóa, dịch vụ, thông tin;
 • Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho Sàn TMĐT Tiphu.com;
  “Sở hữu Trí tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ nào cho bất kỳ mục nào trong những mục trên Sàn TMĐT Tiphu.com;
 • TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử;
 • Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký Thành Viên trên Sàn TMĐT Tiphu.com;

Logo của Sàn TMĐT Tiphu.com:

Quy trình dành cho người mua hàng, và người đăng tin nói chung

 • Bước 1: Truy cập vào website Tiphu.com
 • Bước 2: Xem thông tin bằng cách click vào các hạng mục liên quan trên website;
 • Bước 3: Gọi điện, email, và trao đổi với người có nhu cầu bán Sản Phẩm
 • Bước 4: Đến tận nơi trao đổi với Người Bán, hoặc theo cách thức khác do các bên thỏa thuận.

Quy trình dành cho Người Bán, và người đăng tin nói chung

 • Bước 1: Người Bán, hoặc người đăng tin đăng ký tài khoản theo quy trình trên Sàn
 • Bước 2: Đăng tin (sau khi thỏa mãn các điều kiện cung cấp tin trên Sàn).
 • Bước 3: Mua dịch vụ và Thanh toán