Sóc chuột Hamster
Sóc chuột Hamster
Sóc chuột Hamster
Sóc chuột Hamster
  • 27/09/2023 8:46 sáng
  • Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Featured
220,000 

Các bé đã tự biết ăn uống
Bao cứng cáp
Chăm dễ, dạn người
Mình có size mới mở mắt, size mới biết ăn và size ăn cứng
Đủ cặp đực cái cho các bạn nuôi sinh sản

Tổng quan

  • Các Loại Vật Nuôi: Chuột cảnh

Để lại phản hồi về điều này

  • Quality
  • Price
  • Service